Om å være tilsluttet Norsk Luthersk Misjonssamband

Her finner du ressurser innenfor:

- Misjonssambandets historie og egenart.
- Luthersk identitet.
- Nådegaver.

Hvorfor skal vi drive misjon?

Hvorfor skal vi drive misjon? Hva er misjonsoppdragets begrunnelse? Er misjons Guds vilje?

Temaholder er Frank Ole Thoresen, Rektor på Fjellhaug Internasjonale Høyskole.

Månedens misjonsfelt

Her finner du link til månedens misjonsfelt. Hver måned publiserer informasjonsavdelingen nyttig oppdatert informasjon om misjonsfeltet, med historier, videoer, bønneemner etc. 

Månedens misjonsfelt

Hvordan driver vi misjon?

Da Jesus levde på jorden hadde han et veldig klart program. Han forkynte evangeliet om riket og han han gjorde godt mot mennesker. Hva betyr det vår Misjonssambandet sitt oppdrag i dag?

Temaholder: Øyvind Åsland, tidligere generalsekretær i Misjonssambandet.

Hvorfor driver vi misjon i de områdene vi gjør?

Hvorfor driver vi misjon i de områdene vi gjør? 
Jesus sa: Gå å gjør alle folkeslag til disipler. Det er med å bestemme hvor misjonssambandet driver misjon. 

Temaholder: Øyvind Åsland, tidligere generalsekretær, Misjonssambandet. 

Powered by Cornerstone